Hashaberim.com Son Dakika Güncel Haberler

Meslek Hastalıkları ve Belirtileri Nelerdir?

Meslek Hastalıkları ve Belirtileri Nelerdir?
Okundu
09 Ocak 2021 - 16:23

Meslek hastalıkları nelerdir? Meslek hastalığı günümüzde sıklıkla duyduğumuz bir kavramdır. İşyerindeki şartlar ve faktörlerden dolayı olan hastalıklara meslek hastalıkları denilmektedir. Kanunlarda meslek hastalıkları ile ilgili bilgiler belirtilmiştir.

Ortaya çıkan bu hastalıklar kalıcı ya da geçici olabileceği gibi ruhsal veya bedensel şekilde de olabilmektedir. Her hastalık meslek hastalıkları kategorisine girmemektedir. Meslek hastalıkları kanunlarda belirtilmiştir ve bu hastalık dışındaki rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak görülmemektedir.

Rahatsızlığın meslek hastalığı sayılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların çalışan tarafından taşınması gerekmektedir. 

Meslek hastalıkları nelerdir? Meslek hastalıkları 5 gruba ayrılmıştır. Uluslararası çalışma örgütü ve dünya sağlık örgütü meslek hastalığını çalıştığı işten kötü bir şekilde etkilenen ve çalışılan iş için neden sonuç ve etki tepki ilişkileri ile ortaya koyulan hastalık olarak tanımlamaktadır. Meslek hastalığına yakalanan işçiler bazı haklara sahip olabilmektedir ancak bunun için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Mesleki hastalıklar konusunda işyeri güvenliği ve işçi sağlığı belgesi ISO 45001, OHSAS yerine ISO tarafınca kabul edilerek yayına alınmıştır. İSG tedbirleri ve mesleki hastalıklar hakkında çalışan işçilerin ve tüm personelin bilgilendirilmesi ve mesleki hastalıklardan korunmak için gereken KKD yani kişisel koruyucu donanımların kullanılması ISO 45001:2018 İSG yönetim sisteminin zorunlu gerekleri arasındadır. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere https://www.adlbelge.com/iso-45001-belgesi-nedir-nasil-alinir linkine tıklamak suretiyle bakabilirsiniz.

Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Meslek hastalıklarını SGK 5 gruba ayırmıştır ve bu gruplar şu şekildedir;

A Grubu;

 • Gazlar
 • Ağır Metaller
 • Çözücüler
 • Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları A grubu içerisinde yer almaktadır.

B Grubu;

 • Tozlar
 • Gürültü ve Titreşim
 • Radyasyon
 • Mesleki cilt hastalıkları
 • Soğuk ve sıcakta çalışma
 • Yüksek ve alçak basınçta çalışma ile oluşan meslek hastalıkları B grubunda yer almaktadır.

C Grubu;

 • Biyoteknoloji kaynaklı oluşanlar
 • Bakteri kaynaklı oluşanlar
 • Toz hastalıkları ve diğer solunum sistemi hastalıkları
 • Virüs kaynaklı oluşanlar
 • Psikolojik kaynaklı oluşan meslek hastalıkları ise C grubu içerisinde yer almaktadır.

D Grubu;

 • Mesleki bulaşıcı hastalıklar meslek hastalıkları kategorisinde D grubunda yer alırlar.

E Grubu;

 • Fiziksel nedenlerle oluşan meslek hastalıkları ise e grubu içerisindedir.

Meslek Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Meslek hastalıklarının belirtileri hastalıklara göre değişmektedir. Örneğin A grubunda yer alan hastalıklardan biri olan Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları için belirtiler genelde yorgunluk, baş dönmesi, dolaşım bozuklukları, nefes darlığı, öksürük ve akciğerde ödem olmaktadır. Fakat belirtiler hangi kimyasal maddenin hastalığa neden olduğuna göre değişebilmektedir. B grubunda ise mesleki cilt hastalıkları yer almaktadır.

Bu hastalıkların belirtileri ise deride şişme, kızarıklık, iltihap ve apse olmaktadır. Cilt ile ilgili meslek hastalıkları en sık görülen meslek hastalığı nedir? İçin bir cevaptır.

C grubundan olan bisinoz meslek hastalığında nefes alıp vermede güçlük, akciğerde ödem ve akciğerde iltihap gibi belirtiler görülebilmektedir.

D grubundan olan vebada titreme, vücutta ağrı, bulantı, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtiler görülmektedir. Ve son grup olan e grubunda ise bulantı, kusma ve yorgunluk gibi belirtiler görülebilmektedir.

Meslek Hastalığı Sayılabilmesi Gereken Şartlar Nelerdir?

Hangi hastalıklar meslek hastalığına girer? İşte oluşan rahatsızlıkların ve problemlerin meslek hastalığı sayılabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekmektedir.

Sigortalı çalışan kişiler işlerini yaparken yaptıkları işlerden dolayı ya da yapılan işin özelliklerinden dolayı ya da yapılması zorunlu olan işlerden dolayı oluşan rahatsızlıklara meslek hastalığı denilmektedir.

Her sigortalı çalışan kişinin işte oluşan hastalığı meslek hastalığı olarak değerlendirilmemektedir. Olan hastalığın meslek hastalığı olarak değerlendirilebilmesi ve tazminat davası konusu olabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Ve bu şartlar şu şekilde açıklanmaktadır.

 • İşçilik şartı: 5510 sayılı kanunda bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için ilk olarak kişinin sigortalı bir çalışan olması gereklidir. Fakat bazı durumlarda sigortalı olmayan çalışanın meslek hastalığı tespit davası açabilme hakkı vardır. Ve bu dava sonucunda meslek hastalığı tespit edilebilirse kişi sigortalı olmadığı halde sahip olduğu rahatsızlık meslek hastalığı olarak nitelenebilmektedir.
 • İşin olduğu zaman oluşması şartı: Meslek hastalıkları kişinin çalıştığı zaman diliminde ortaya çıkmalıdır. Aksi halde bu zaman dilimi haricinde hastalığın oluşması meslek hastalığı olarak görülmemektedir. Çalışanın yaptığı iş ile meslek hastalığı arasında bir etki tepki ilişkisi bulunması gerekmektedir.
 • Süre Şartı: Meslek hastalıkları çalışanın belirli bir süre çalışması sonucunda ortaya çıkmalıdır. Yani sürekli çalıştığı işte hastalığın oluşması gerekmektedir. İşte oluşan ani olaylardan dolayı rahatsızlıkların ya da hastalıkların oluşmasına iş kazası adı verilmektedir. Ve bunun için çalışan iş kazası tazminatı açabilmektedir. Fakat bu durumun meslek hastalığı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Meslek hastalığı, belirli bir süre işte çalışma sonucunda zamanla ve yavaş bir şekilde oluşan ruhsal veya bedensel zararların oluşması ile olmaktadır.
 • Hastalık şartı: Bir rahatsızlığın meslek hastalığı sayılabilmesi için Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmenliği içerisinde yer alan hastalıklardan birisi olması gereklidir. Bu yönetmelik dışındaki hastalıkların meslek hastalığı sayılabilmesi mümkün olmamaktadır. Ve meslek hastalığı kişinin ruhsal ya da bedensel açıdan etkilenerek bir engele yol açması gerekmektedir. Bunlar SGK sağlık raporları ile ya da mahkemeye açılan bir meslek hastalığı tespit davası ile saptanabilmektedir. Yönetmelik içerisinde bulunan hastalıklar dışında olan hastalıkların meslek hastalığı sayılabilmesi ile ilgili oluşan anlaşmazlıklar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından bir karara bağlanmaktadır.

Meslek Hastalıkları Örnekleri

Hangi hastalıklar meslek hastalığına girer? Meslek hastalıklarının neler olduğu Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünde belirtilmiştir. Ve bu hastalıklar şu şekilde olmaktadır;

 • Göz hastalıkları
 • Boyun hastalıkları
 • Baş hastalıkları
 • Yüz hastalıkları
 • Kulak hastalıkları
 • El bileği ve el ile ilgili hastalıklar
 • Göğüs hastalıkları
 • Karın ile ilgili hastalıklar
 • El parmakları ile ilgili hastalıklar
 • Pelvis hastalıkları
 • Deri hastalıkları
 • Omurga hastalıkları
 • Metabolizma ve endokrin ile ilgili hastalıklar

Bu hastalıklar meslek hastalığı sayılmaktadır.

En sık görülen meslek hastalığı nedir? Denildiğinde buna cevap olarak deri hastalıkları verilebilmektedir. Bu hastalık özellikle temizlik alanında çalışan işçilerde, temizlikçilerde ve kuaförlerde sıklıkla görülmektedir.

Meslek Hastalığı Sigortası ile Sağlanan Haklar

Meslek hastalığı sigortası ile çalışanlara bazı haklar sağlanmaktadır. Örneğin sigortalı işçinin geçici bir şekilde aldığı iş göremezlik süresinde o çalışana iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Meslek hastalığından dolayı ölenlere cenaze ödeneği verilmektedir. Meslek hastalığı sigortası olan kişilere iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Gelir bağlanmış kızlara ise evlenme ödeneği verilmektedir. Ve son olarak meslek hastalığı sonucu ölen kişinin ailesine gelir bağlanması bu sigorta ile sağlanan haklardandır.

İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanması Sonucunda Yapması Gerekenler

Meslek hastalıkları nelerdir? Cevabını aldıktan sonra meslek hastalığı olan kişi ne yapması gerektiğini bilmek istemektedirler. Bir kişi 5510 sayılı kanununda belirtildiği meslek hastalıklarından birine tutuldu ise yapması gerekenler şu şekilde olmaktadır;

 1. Çalışan kişi meslek hastalığı tanısı koyulabilmesi için ilk olarak SGK İl Müdürlüğüne bireysel başvuruda bulunmalı ve daha sonra meslek hastalıkları hastanesine sevkini istemelidir.
 2. Meslek Hastalıkları hastanesinde tıbbi tanının konulması gerekmektedir.
 3. Çalışan kişinin iş sürecindeki tüm hikâyesi alınır.
 4. Fiziksel muayene değerlendirmeleri yapılır.
 5. İşyerinde ortam ölçümleri yapılır.
 6. Tıbbi tanı SGK tarafından onaylanır. Ve onaylandıktan sonra yasal tanı olarak geçmektedir.
 7. Sağlık kurulu raporları ve tıbbi belgelerin incelemesi yapılır.
 8. Bazı durumlarda gerekli görülmesi hallerinde işyeri çalışma şartları ve denetim raporlarının incelemesi yapılmaktadır.
 9. Tanının alınması ile birlikte tanı işverene verilir. Ve işverenin bu tanı ile birlikte SGK’ya başvurmasını istemektedir.
 10. İşveren SGKya bildirimini yapar.
 11. İşyeri kontrolleri, denetlemeleri ve analizleri ile ilgili bir dosya süreci tamamlanır.
 12. Bu oluşturulan dosya SGK Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilir. Ve dosyanın kurulda onaylanması halinde iş göremezlik oranı belirlenir.
 13. İş göremezlik oranının yüzde onu geçmesi durumunda çalışana iş göremezlik ödeneği verilir. Ve mesleki hastalığı çalışanın kesin hale gelir. Ve sigortalı çalışana bir tazminat ödenir. Meslek hastalığına yakalanıldığında yapılması gereken aşamalar bu şekilde olmaktadır. Tüm bu süreç sonucunda çalışanın meslek hastalığı kesinleşmiş ise bir tazminat almaya hak kazanmaktadır.

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri (ISO 45001 standartı vb gibi) için http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/isgyonsissis.pdf dokümanını okumanız daha fazla bilgi sahibi olmanıza katkıda bulunabilecektir.

Meslek hastalıkları nelerdir? Meslek hastalığı günümüzde sıklıkla duyduğumuz bir kavramdır. İşyerindeki şartlar ve faktörlerden dolayı olan hastalıklara meslek hastalıkları denilmektedir. Kanunlarda meslek hastalıkları ile ilgili bilgiler belirtilmiştir.

Ortaya çıkan bu hastalıklar kalıcı ya da geçici olabileceği gibi ruhsal veya bedensel şekilde de olabilmektedir. Her hastalık meslek hastalıkları kategorisine girmemektedir. Meslek hastalıkları kanunlarda belirtilmiştir ve bu hastalık dışındaki rahatsızlıklar meslek hastalığı olarak görülmemektedir.

Rahatsızlığın meslek hastalığı sayılabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların çalışan tarafından taşınması gerekmektedir. 

Meslek hastalıkları nelerdir? Meslek hastalıkları 5 gruba ayrılmıştır. Uluslararası çalışma örgütü ve dünya sağlık örgütü meslek hastalığını çalıştığı işten kötü bir şekilde etkilenen ve çalışılan iş için neden sonuç ve etki tepki ilişkileri ile ortaya koyulan hastalık olarak tanımlamaktadır. Meslek hastalığına yakalanan işçiler bazı haklara sahip olabilmektedir ancak bunun için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

Mesleki hastalıklar konusunda işyeri güvenliği ve işçi sağlığı belgesi ISO 45001, OHSAS yerine ISO tarafınca kabul edilerek yayına alınmıştır. İSG tedbirleri ve mesleki hastalıklar hakkında çalışan işçilerin ve tüm personelin bilgilendirilmesi ve mesleki hastalıklardan korunmak için gereken KKD yani kişisel koruyucu donanımların kullanılması ISO 45001:2018 İSG yönetim sisteminin zorunlu gerekleri arasındadır. ISO 45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiyle ilgili daha ayrıntılı bilgilere https://www.adlbelge.com/iso-45001-belgesi-nedir-nasil-alinir linkine tıklamak suretiyle bakabilirsiniz.

Meslek Hastalıkları Nelerdir?

Meslek hastalıklarını SGK 5 gruba ayırmıştır ve bu gruplar şu şekildedir;

A Grubu;

 • Gazlar
 • Ağır Metaller
 • Çözücüler
 • Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları A grubu içerisinde yer almaktadır.

B Grubu;

 • Tozlar
 • Gürültü ve Titreşim
 • Radyasyon
 • Mesleki cilt hastalıkları
 • Soğuk ve sıcakta çalışma
 • Yüksek ve alçak basınçta çalışma ile oluşan meslek hastalıkları B grubunda yer almaktadır.

C Grubu;

 • Biyoteknoloji kaynaklı oluşanlar
 • Bakteri kaynaklı oluşanlar
 • Toz hastalıkları ve diğer solunum sistemi hastalıkları
 • Virüs kaynaklı oluşanlar
 • Psikolojik kaynaklı oluşan meslek hastalıkları ise C grubu içerisinde yer almaktadır.

D Grubu;

 • Mesleki bulaşıcı hastalıklar meslek hastalıkları kategorisinde D grubunda yer alırlar.

E Grubu;

 • Fiziksel nedenlerle oluşan meslek hastalıkları ise e grubu içerisindedir.

Meslek Hastalıkları Belirtileri Nelerdir?

Meslek hastalıklarının belirtileri hastalıklara göre değişmektedir. Örneğin A grubunda yer alan hastalıklardan biri olan Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları için belirtiler genelde yorgunluk, baş dönmesi, dolaşım bozuklukları, nefes darlığı, öksürük ve akciğerde ödem olmaktadır. Fakat belirtiler hangi kimyasal maddenin hastalığa neden olduğuna göre değişebilmektedir. B grubunda ise mesleki cilt hastalıkları yer almaktadır.

Bu hastalıkların belirtileri ise deride şişme, kızarıklık, iltihap ve apse olmaktadır. Cilt ile ilgili meslek hastalıkları en sık görülen meslek hastalığı nedir? İçin bir cevaptır.

C grubundan olan bisinoz meslek hastalığında nefes alıp vermede güçlük, akciğerde ödem ve akciğerde iltihap gibi belirtiler görülebilmektedir.

D grubundan olan vebada titreme, vücutta ağrı, bulantı, halsizlik ve baş ağrısı gibi belirtiler görülmektedir. Ve son grup olan e grubunda ise bulantı, kusma ve yorgunluk gibi belirtiler görülebilmektedir.

Meslek Hastalığı Sayılabilmesi Gereken Şartlar Nelerdir?

Hangi hastalıklar meslek hastalığına girer? İşte oluşan rahatsızlıkların ve problemlerin meslek hastalığı sayılabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekmektedir.

Sigortalı çalışan kişiler işlerini yaparken yaptıkları işlerden dolayı ya da yapılan işin özelliklerinden dolayı ya da yapılması zorunlu olan işlerden dolayı oluşan rahatsızlıklara meslek hastalığı denilmektedir.

Her sigortalı çalışan kişinin işte oluşan hastalığı meslek hastalığı olarak değerlendirilmemektedir. Olan hastalığın meslek hastalığı olarak değerlendirilebilmesi ve tazminat davası konusu olabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. Ve bu şartlar şu şekilde açıklanmaktadır.

 • İşçilik şartı: 5510 sayılı kanunda bir hastalığın meslek hastalığı sayılabilmesi için ilk olarak kişinin sigortalı bir çalışan olması gereklidir. Fakat bazı durumlarda sigortalı olmayan çalışanın meslek hastalığı tespit davası açabilme hakkı vardır. Ve bu dava sonucunda meslek hastalığı tespit edilebilirse kişi sigortalı olmadığı halde sahip olduğu rahatsızlık meslek hastalığı olarak nitelenebilmektedir.
 • İşin olduğu zaman oluşması şartı: Meslek hastalıkları kişinin çalıştığı zaman diliminde ortaya çıkmalıdır. Aksi halde bu zaman dilimi haricinde hastalığın oluşması meslek hastalığı olarak görülmemektedir. Çalışanın yaptığı iş ile meslek hastalığı arasında bir etki tepki ilişkisi bulunması gerekmektedir.
 • Süre Şartı: Meslek hastalıkları çalışanın belirli bir süre çalışması sonucunda ortaya çıkmalıdır. Yani sürekli çalıştığı işte hastalığın oluşması gerekmektedir. İşte oluşan ani olaylardan dolayı rahatsızlıkların ya da hastalıkların oluşmasına iş kazası adı verilmektedir. Ve bunun için çalışan iş kazası tazminatı açabilmektedir. Fakat bu durumun meslek hastalığı ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Meslek hastalığı, belirli bir süre işte çalışma sonucunda zamanla ve yavaş bir şekilde oluşan ruhsal veya bedensel zararların oluşması ile olmaktadır.
 • Hastalık şartı: Bir rahatsızlığın meslek hastalığı sayılabilmesi için Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Yönetmenliği içerisinde yer alan hastalıklardan birisi olması gereklidir. Bu yönetmelik dışındaki hastalıkların meslek hastalığı sayılabilmesi mümkün olmamaktadır. Ve meslek hastalığı kişinin ruhsal ya da bedensel açıdan etkilenerek bir engele yol açması gerekmektedir. Bunlar SGK sağlık raporları ile ya da mahkemeye açılan bir meslek hastalığı tespit davası ile saptanabilmektedir. Yönetmelik içerisinde bulunan hastalıklar dışında olan hastalıkların meslek hastalığı sayılabilmesi ile ilgili oluşan anlaşmazlıklar Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu tarafından bir karara bağlanmaktadır.

Meslek Hastalıkları Örnekleri

Hangi hastalıklar meslek hastalığına girer? Meslek hastalıklarının neler olduğu Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğünde belirtilmiştir. Ve bu hastalıklar şu şekilde olmaktadır;

 • Göz hastalıkları
 • Boyun hastalıkları
 • Baş hastalıkları
 • Yüz hastalıkları
 • Kulak hastalıkları
 • El bileği ve el ile ilgili hastalıklar
 • Göğüs hastalıkları
 • Karın ile ilgili hastalıklar
 • El parmakları ile ilgili hastalıklar
 • Pelvis hastalıkları
 • Deri hastalıkları
 • Omurga hastalıkları
 • Metabolizma ve endokrin ile ilgili hastalıklar

Bu hastalıklar meslek hastalığı sayılmaktadır.

En sık görülen meslek hastalığı nedir? Denildiğinde buna cevap olarak deri hastalıkları verilebilmektedir. Bu hastalık özellikle temizlik alanında çalışan işçilerde, temizlikçilerde ve kuaförlerde sıklıkla görülmektedir.

Meslek Hastalığı Sigortası ile Sağlanan Haklar

Meslek hastalığı sigortası ile çalışanlara bazı haklar sağlanmaktadır. Örneğin sigortalı işçinin geçici bir şekilde aldığı iş göremezlik süresinde o çalışana iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Meslek hastalığından dolayı ölenlere cenaze ödeneği verilmektedir. Meslek hastalığı sigortası olan kişilere iş göremezlik geliri bağlanmaktadır. Gelir bağlanmış kızlara ise evlenme ödeneği verilmektedir. Ve son olarak meslek hastalığı sonucu ölen kişinin ailesine gelir bağlanması bu sigorta ile sağlanan haklardandır.

İşçinin Meslek Hastalığına Yakalanması Sonucunda Yapması Gerekenler

Meslek hastalıkları nelerdir? Cevabını aldıktan sonra meslek hastalığı olan kişi ne yapması gerektiğini bilmek istemektedirler. Bir kişi 5510 sayılı kanununda belirtildiği meslek hastalıklarından birine tutuldu ise yapması gerekenler şu şekilde olmaktadır;

 1. Çalışan kişi meslek hastalığı tanısı koyulabilmesi için ilk olarak SGK İl Müdürlüğüne bireysel başvuruda bulunmalı ve daha sonra meslek hastalıkları hastanesine sevkini istemelidir.
 2. Meslek Hastalıkları hastanesinde tıbbi tanının konulması gerekmektedir.
 3. Çalışan kişinin iş sürecindeki tüm hikâyesi alınır.
 4. Fiziksel muayene değerlendirmeleri yapılır.
 5. İşyerinde ortam ölçümleri yapılır.
 6. Tıbbi tanı SGK tarafından onaylanır. Ve onaylandıktan sonra yasal tanı olarak geçmektedir.
 7. Sağlık kurulu raporları ve tıbbi belgelerin incelemesi yapılır.
 8. Bazı durumlarda gerekli görülmesi hallerinde işyeri çalışma şartları ve denetim raporlarının incelemesi yapılmaktadır.
 9. Tanının alınması ile birlikte tanı işverene verilir. Ve işverenin bu tanı ile birlikte SGK’ya başvurmasını istemektedir.
 10. İşveren SGKya bildirimini yapar.
 11. İşyeri kontrolleri, denetlemeleri ve analizleri ile ilgili bir dosya süreci tamamlanır.
 12. Bu oluşturulan dosya SGK Yüksek Sağlık Kuruluna gönderilir. Ve dosyanın kurulda onaylanması halinde iş göremezlik oranı belirlenir.
 13. İş göremezlik oranının yüzde onu geçmesi durumunda çalışana iş göremezlik ödeneği verilir. Ve mesleki hastalığı çalışanın kesin hale gelir. Ve sigortalı çalışana bir tazminat ödenir. Meslek hastalığına yakalanıldığında yapılması gereken aşamalar bu şekilde olmaktadır. Tüm bu süreç sonucunda çalışanın meslek hastalığı kesinleşmiş ise bir tazminat almaya hak kazanmaktadır.

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri (ISO 45001 standartı vb gibi) için http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/kok/isgyonsissis.pdf dokümanını okumanız daha fazla bilgi sahibi olmanıza katkıda bulunabilecektir.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hashaberim.Com Site içerisinde bulunan materyallerin tüm hakları saklıdır.

antalya escort

bodrum escort

ankara escort

1xbet