Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Yaşlı nüfus 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda 24,0 artarak 2021 …

Yaşlı nüfus olarak kabul
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi iken son beş yılda 24,0 artarak 2021 yılında 8 milyon 245 bin 124 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında 8,3 iken, 2021 yılında 9,7’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2021 yılında 44,3’ünü erkek nüfus, 55,7’sini kadın nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında 11,0, 2030 yılında 12,9, 2040 yılında 16,3, 2060 yılında 22,6 ve 2080 yılında 25,6 olacağı öngörüldü.
Yaş grubuna göre nüfus oranı, 1935-2080

Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları, 1935-2000

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2008-2021
TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2025-2080
Yaşlı nüfusun 64,7’sinin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü
Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun 61,5’inin 65-74 yaş grubunda, 30,2’sinin 75-84 yaş grubunda ve 8,2’sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2021 yılında 64,7’sinin 65-74 yaş grubunda, 27,3’ünün 75-84 yaş grubunda ve 8,0’inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.
Yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranı, 2016, 2021

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2016, 2021

Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Türkiye nüfusunun yaş yapısı değişti
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 10,0’u geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.
Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan “demografik dönüşüm” sürecinde olan Türkiye’de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.
Nüfus piramidi, 1935, 1975, 2021

Kaynak: TÜİK, Genel Nüfus Sayımları,1935, 1975

TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2016 yılında 31,4 iken 2021 yılında 33,1 oldu. Ortanca yaş 2021 yılında erkeklerde 32,4, kadınlarda 33,8 olarak gerçekleşti.
Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.
Yaşlı bağımlılık oranı 2021 yılında 14,3 oldu
Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2016 yılında 12,3 iken bu oran 2021 yılında 14,3’e yükseldi.
Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında 16,4, 2030 yılında 19,6, 2040 yılında 25,3, 2060 yılında 37,5 ve 2080 yılında 43,6 olacağı öngörüldü.
Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı
Nüfus tahminlerine göre 2021 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 831 milyon 718 bin 605 kişi, yaşlı nüfusun ise 764 milyon 321 bin 142 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun 9,8’ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla 34,3 ile Monako, 28,8 ile Japonya ve 22,8 ile İtalya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 68. sırada yer aldı.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2021

Kaynak: Amerika Birleşik Devletleri Nüfus Bürosu, Uluslararası Veri Tabanı

Türkiye rakamının kaynağı TÜİK’tir.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu
Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında 20,1 ile Sinop oldu. Bu ili 19,2 ile Kastamonu, 17,8 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili 3,9 ile Hakkari, 4,0 ile Şanlıurfa izledi.
Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

Yaşlı nüfus oranı il düzeyinde yıllara göre incelendiğinde, toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sayısı 2016 yılında 8 iken, 2021 yılında 22 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olacağı il sayısının 2025 yılında 33’e çıkacağı tahmin edildi.
İllere göre yaşlı nüfus oranı, 2016

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2016

İllere göre yaşlı nüfus oranı, 2021

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus oranının yıllara göre en düşük olduğu illerin, genç nüfus yapısına sahip olan Şanlıurfa, Şırnak ve Hakkari olduğu görüldü.
İllere göre yaşlı nüfus oranı, 2025

Kaynak: TÜİK, 2018 Nüfus Projeksiyonları, 2025

Yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü
Türkiye’de 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 haneden 6 milyon 112 bin 760’ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. Diğer bir ifadeyle, hanelerin 24,1’inde en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.
Türkiye’de 1 milyon 561 bin 398 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü
En az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 112 bin 760 hanenin 1 milyon 561 bin 398’ini tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. Bu hanelerin 74,9’unu yaşlı kadınlar, 25,1’ini ise yaşlı erkekler oluşturdu.
Hanehalkı tiplerine göre yaşlı nüfus oranı, 2021

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il Burdur oldu
En az bir yaşlı fert bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2021 yılında 35,2 ile Burdur oldu. Bu ili 34,9 ile Balıkesir, 34,4 ile Çanakkale izledi. Bu oranın en düşük olduğu il ise 6,5 ile Hakkari oldu. Bu ili 12,5 ile Şırnak, 12,9 ile Batman izledi.
Tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2021

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 859 yaşlı olduğu görüldü
Yaşlı nüfusun 0,1’ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2021 yılında 5 bin 859 oldu. Türkiye’de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 815 kişi ile İstanbul, 276 kişi ile Şanlıurfa ve 272 kişi ile Mardin iken en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 7 kişi ile Bartın ve Bayburt, 8 kişi ile Ardahan ve Bilecik oldu.
Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı
Yaşlı nüfus içinde okuma yazma bilmeyenlerin oranı, 2016 yılında 20,8 iken 2020 yılında 15,6’ya düştü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2020 yılında yaşlı erkeklerin oranından yaklaşık 5 kat fazla olduğu görüldü. Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı 24,2 iken yaşlı erkeklerin oranı 4,7 oldu.
Yaşlı nüfusun cinsiyete göre okuma yazma oranı, 2016, 2020
Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, 2016, 2020
Yaşlı nüfus eğitim durumuna göre incelendiğinde, 2016 yılında yaşlı nüfusun 43,7’si ilkokul mezunu, 5,6’sı ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu, 5,9’u lise veya dengi okul mezunu, 5,8’i yükseköğretim mezunu iken 2020 yılında ilkokul mezunu olanların oranı 46,1’e, ortaokul veya dengi okul/ilköğretim mezunu olanların oranı 7,9’a, lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 8,0’e, yükseköğretim mezunu olanların oranı ise 7,4’e yükseldi.
Yaşlı nüfusun eğitim durumu cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu gözlendi. Bitirilen tüm eğitim düzeylerinde yaşlı erkek nüfus oranının yaşlı kadın nüfus oranından daha yüksek olduğu görüldü.
Eğitim durumuna göre yaşlı nüfus oranı, 2016, 2020

Kaynak: TÜİK, Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı, 2016, 2020

Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katı oldu
Yaşlı nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Yaşlı erkek nüfusun 2021 yılında 1,3’ünün hiç evlenmemiş, 83,7’sinin resmi nikahla evli, 3,6’sının boşanmış, 11,4’ünün eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun 2,7’sinin hiç evlenmemiş, 46,0’sının resmi nikahla evli, 4,0’ünün boşanmış, 47,4’ünün ise eşi ölmüş olduğu görüldü.
Medeni durum ve cinsiyete göre yaşlı nüfus oranı, 2021

Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2021

Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı 16,7 oldu
Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin 60’ına göre hesaplanan yoksulluk oranı, 2016 yılında Türkiye geneli için 21,2 iken 2020 yılında 21,9 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2016 yılında 16,0 iken 2020 yılında 16,7 oldu.
Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde, yaşlı erkeklerde yoksulluk oranı 2016 yılında 14,7 iken 2020 yılında 15,6 oldu. Yaşlı kadınlarda yoksulluk oranı ise 2016 yılında 17,0 iken 2020 yılında 17,6 oldu.
Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı 10,0 oldu
İşgücü istatistiklerine göre, işgücüne katılma oranı 2016 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus için 52,0 iken 2020 yılında 49,3 oldu. Bu oran yaşlı nüfus için 2016 yılında 11,8 iken 2020 yılında 10,0 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oran yaşlı erkek nüfusta 2020 yılında 16,8 iken yaşlı kadın nüfusta 4,6 oldu. Yaşlı nüfustaki işsizlik oranının 2016 yılında 2,6 iken 2020 yılında 2,7 olduğu görüldü.
Yaş grubu ve cinsiyete göre işgücü durumu, 2020

Kaynak: TÜİK, İşgücü İstatistikleri, 2020

Çalışan yaşlı nüfusun 64,2’si tarım sektöründe yer aldı
İşgücü istatistiklerine göre, istihdam edilen yaşlı nüfusun sektörel dağılımı incelendiğinde, 2020 yılında yaşlı nüfusun 64,2’sinin tarım, 27,7’sinin hizmetler, 6,1’inin sanayi, 2,0’sinin ise inşaat sektöründe yer aldığı görüldü.
Mutlu olduğunu beyan eden yaşlı bireylerin oranı 56,2 oldu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2021 yılında 49,3 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireyler için 56,2 oldu. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2021 yılında erkeklerin 51,2’si, kadınların ise 60,1’i mutlu olduğunu beyan etti.
Yaş grubu ve cinsiyete göre genel mutluluk düzeyi, 2021

Kaynak: TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021

Grafikteki rakamlar, yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir.
Yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı 59,9 ile aileleri oldu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, yaşlı bireylerin 2016 yılında en önemli mutluluk kaynağı 64,2 ile aileleri, 18,0 ile çocukları, 6,9 ile eşleri, 6,4 ile torunları iken 2021 yılında 59,9 ile aileleri, 21,5 ile çocukları, 8,1 ile torunları ve 6,2 ile eşleri oldu.
İnternet kullanan yaşlı bireylerin oranı 4 kat arttı
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, İnternet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2016 yılında 8,8 iken bu oran 2021 yılında 32,5’e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin kadınlardan daha fazla İnternet kullandığı görüldü. İnternet kullanan yaşlı erkeklerin oranı 2021 yılında 40,0 iken yaşlı kadınların oranı 25,9 oldu.
Yaşlı bireylerin internet kullanım oranı, 2016, 2021

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı